Just nu söker vi folk! se

Välkommen till

Vår ambition är att alltid finnas till hands för våra kunder, därför kopplar vår växel automatisk vidare till någon som är tillgänglig.

Binab är med sin egen styrka och sitt stora nätverk en komplett leverantör.

Kontakta oss så kommer vi göra allt för att på bästa sätt hjälpa er.

binab-subpage

Tjänster

Hyvling, justering för asfalt, kantskärning

Skötsel av grönytor, klippning, sådd, bevattning mm

Schakt- och grävmaskinarbeten

Skogsavverkning och flisning/stubbrytning

Åtgärdande/reparation av vattenläckor i mark mm

Snöröjning, sandning, sopning/sopsandupptagning

Kranlyft, montage, demontage

Transporter av maskiner och grus

Lastning / lossning